Nézzen be az
Emlékpontba
 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK HÍREK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY EMLÉKPONT KIÁLLÍTÁSOK PROGRAMOK TANÓRÁK MUNKATÁRSAINK KIADVÁNYAINK AZ EMLÉKPONT PÁLYÁZATAI
Tanulmány a hódmezővásárhelyi munkásőrségről
EMLÉKPONT
f
Médiapartnerünk
Párhuzamos kémhistóriák - avagy út Vásárhelyről a hírszerzési szolgálatokig
www.szigoruantitkos.hu
Tanulmány az állambiztonsági szervek hódmezővásárhelyi működéséről
EMLÉKPONT
Andrássy u. 34
Hódmezővásárhely 6800
email: emlekpont@emlekpont.hu
Tel: 06 62 530 940


Fejlesztette: CENTER.HU Kft.

Magyar English Deutsch
 

Bibó István életútja dokumentumok tükrében


A tavaly 100 éve született Bibó István, a huszadik század egyik legjelentősebb politikai gondolkodójának életútjáról nyílik kiállítás az Emlékpont teraszán. A magyar közelmúlt politikai társadalmának emblematikus figurájának munkásságát tíz tablóból álló, az államtudós és államférfi Bibó életének eddig publikálatlan dokumentumait bemutató tárlaton ismerhetik az érdeklődők. A kiállítást Dr. Balog Iván, az SZTE docense nyitja meg.


A 20. század egyik legnagyobb magyar demokratikus gondolkodója 1911. augusztus 7-én született Budapesten. Édesapja, id. Bibó István filozófus, a szegedi egyetemi könyvtár igazgatójaja, felesége Ravasz Boriska tanár, igazgató volt. Egyetemi tanulmányait a szegedi tudományegyetem jogi karán végezte (1929-33). Jogtudományi doktorátust 1933-ban, államtudományit 1934-ben szerzett. 1939-40-ben az Igazságügy minisztériumban dolgozott. A szegedi tudományegyetemen magántanári képesítést nyert jogbölcselet tárgykörből, s 1940-től a politika tanszéken oktatott. 1946. júl. 22-én egyetemi tanárrá nevezték ki. 1950. december 31-ig tanszékvezető egyetemi tanár. A polgári demokratikus népi írókhoz tartozó közíró volt. 1945-ben Erdei Ferenc belügyminiszter a Belügyminisztérium (BM) közigazgatási főosztályának vezetését bízta rá. Erdei Ferenccel a közigazgatás reformtervezetén dolgozott. 1946-1949 között a Kelet-európai Tudományos Intézet miniszteri biztosa, majd elnökhelyettese és vezetője volt. A demokratikus népfrontpolitika híveként 1945-48-ban a koalíciós kormányzás, a zsidókérdés és a magyar társadalomfejlődés kérdéseiről írt könyvet, cikkeket, röpiratokat. Egy széles népi önkormányzaton és parlamentáris demokrácián alapuló „harmadik utas” társadalmi fejlődést remélve szállt szembe mind a nyugati kapitalista, mind a szovjet típusú szocialista politika követőivel. 1948-49 után kiszorult a közéletből. 1951-1956 között a budapesti Egyetemi Könyvtár munkatársa volt. 1956. október 31-én a Petőfi Párt néven újjáalakuló Nemzeti Parasztpárt Végrehajtó Bizottságának tagjává választották. 1956. november 1-4. között a Nagy Imre-kormány államminisztere. 1956. november 6-án „kompromisszumos megoldási tervezetet” tett közzé, melyben a többpártrendszer, a Nagy Imre-kormány és az ország semlegességének visszaállítása mellett foglalt állást. 1957-ben emlékiratot juttatott nyugatra Magyarország helyzete és a világhelyzet címen. 1957. májusában letartóztatták, 1958. augusztusában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban helyezték szabadlábra. 1971-ig (nyugdíjba vonulásáig) a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárosa volt. Az 1970-es évek elején az MTA Igazgatástudományi Bizottságának tanulmány-összeállítást készített a közigazgatási területrendezés ügyéről. A jogelmélet területén belül elsősorban a jogi kényszer, a jogi kötelező erő, a jogerő, legitimitás, a nemzetközi jog struktúrájának kérdéseivel, az államelméleten belül alkotmánytannal, közigazgatástannal, az államhatalmi ágak elválasztásával, a közigazgatási reformmal és a területrendezéssel, a társadalomelméleten belül a társadalmi értékrendszerek, ideológiák, forradalmak, a szabadság és erőszak problémakörével foglalkozott. 1979-ben hunyt el.

(Forrás. Magyar Életrajzi Lexikon)


A Magyar Posta emlékbélyege Bibó István születésének centenáriumára


A tárlat anyagát Argejo Éva, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa állította össze.


A kiállítás 2012. augusztus 26-ig tekinthető meg az Emlékpont teraszán.

Tekintse meg a kiállítás megnyitón készült képeket!