Nézzen be az
Emlékpontba
 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK HÍREK Aktuális Archívum HÓDMEZŐVÁSÁRHELY EMLÉKPONT KIÁLLÍTÁSOK PROGRAMOK TANÓRÁK MUNKATÁRSAINK KIADVÁNYAINK AZ EMLÉKPONT PÁLYÁZATAI
Tanulmány a hódmezővásárhelyi munkásőrségről
EMLÉKPONT
f
Médiapartnerünk
Párhuzamos kémhistóriák - avagy út Vásárhelyről a hírszerzési szolgálatokig
www.szigoruantitkos.hu
Tanulmány az állambiztonsági szervek hódmezővásárhelyi működéséről
EMLÉKPONT
Andrássy u. 34
Hódmezővásárhely 6800
email: emlekpont@emlekpont.hu
Tel: 06 62 530 940


Fejlesztette: CENTER.HU Kft.

Magyar English Deutsch
 

Hűség
A történész mindennapjai - Kristó Gyula visszaemlékezése


(Dr. Miklós Péter, az Emlékpont intézményvezetőjének írása megjelent a Magyar Idők 2017. január 21-i számában.)


A történeti kutatások egyik - a társadalomtörténet és a mikrotörténelem irányzatának megjelenésével párhuzamosan kialakult - ágának a fókuszában a „hétköznapi emberek” és a mindennapok állnak. Azt kísérlik meg az ezzel foglalkozó szakemberek rekonstruálni, hogy a történelmi pillanatokat az egykoron volt egyének, illetve közösségek hogyan élték meg. A narratív és a szubjektív források - jellegzetesen a naplók, visszaemlékezések, személyes levelezések - különösen becses és fontos kútfői az ilyen irányú kutatásoknak. Ezek sorába tartozik Kristó Gyula (1939-2004) professzor nemrégiben megjelent Érték és értelem (Önéletírás korrajzzal) című visszaemlékezése.


A Petrovics István szegedi egyetemi oktató által gondozott és epilógussal ellátott kötet érdekessége, hogy szerzője maga is történész, akinek 1998-ban befejezett emlékiratain érződik a tömörség iránti igény és a tárgyilagosságra való törekvés. Kristó Gyula orosházi családból származott, s már középiskolai éveiben súlyos - csaknem halálos - betegségen esett át, majd a szegedi egyetem magyar- történelem-latin szakán szerzett középiskolai tanári oklevelet. 1962-től dolgozott első és egyetlen munkahelyén, egykori alma materében, amelynek bölcsészkari dékánjaként, később rektoraként is tevékenykedett. A tudományos pályán gyorsan haladt előre: egyetemi doktori diplomát, majd kandidátusi fokozatot, végül akadémiai doktori címet szerzett. Fiatalon - nem töltötte még be negyvenedik évét - lett professzor, 1998-tól volt a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.


Kristó a magyar középkorkutatás egyik legjelentősebb huszadik századi alakja. Nem túlzás állítani, hogy a szegedi egyetemet ő tette a hazai medievisztikai kutatások nemzetközileg is elismert műhelyévé. Nemcsak igényes és újszerű szakmai eredményeket bemutató írásai (amelyek köre 101 könyvre, illetve könyvjellegű munkára, 25 szerkesztett kötetre és több mint hatszáz egyéb publikációra terjed ki), hanem iskolateremtő egyénisége és tudományszervező munkássága is említést érdemel. Emlékirataiban külön hangsúlyt helyezett közvetlen munkatársai (Makk Ferenc, Blazovich László és Szegfű László), valamint tanítványai (például Koszta László, Tóth Sándor László, Kordé Zoltán) szakmai sikereinek bemutatására.


Kristó Gyula visszaemlékezése fontos történeti forrás. Egy huszadik századi magyar értelmiségi pálya tökéletesen éles képét adja a kötet, amely a tudománytörténet, a szegedi egyetem- és várostörténet, valamint a mentalitás- és az életmódtörténet számára is leíró pontosságú és tényszerű kútfő. Egy egész értelmiségi nemzedéknek volt alapelve a következő mondat. „Én munkás származású voltam, elhittem, hogy a rendszer kegyelméből tanulhatok egyetemen, s én azzal fizetek vissza valamit a rendszernek a számomra nyújtott sok-sok »jótéteményért« (a tanulás puszta lehetőségén kívül a tandíjmentességért, a kevés kiadással járó kollégiumi elhelyezésért, az olcsó menzáért), ha közösséget vállalok vele.” Kristó Gyula történeti forrásértékű visszaemlékezéséből - amelyből az is kiderül, hogy az államszocializmus korában egy-egy tudományos értekezés megítélésekor jobban számított annak marxizmushoz való viszonya, mint tényleges szakmai tartalma - megtudhatjuk, hogyan élte meg korának történelmét egy történész. Önmagában már csak ezért is izgalmas olvasmány lehet a könyv.


(Kristó Gyula: Érték és értelem [Önéletírás korrajzzal]. JATEPress, Szeged, 2016,195 oldal. Ármegjelölés nélkül)