Nézzen be az
Emlékpontba
 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Köszöntő Sajtószoba Létrehozók Linkek HÍREK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY EMLÉKPONT KIÁLLÍTÁSOK PROGRAMOK TANÓRÁK MUNKATÁRSAINK KIADVÁNYAINK AZ EMLÉKPONT PÁLYÁZATAI
Tanulmány a hódmezővásárhelyi munkásőrségről
EMLÉKPONT
f
Médiapartnerünk
Párhuzamos kémhistóriák - avagy út Vásárhelyről a hírszerzési szolgálatokig
www.szigoruantitkos.hu
Tanulmány az állambiztonsági szervek hódmezővásárhelyi működéséről
EMLÉKPONT
Andrássy u. 34
Hódmezővásárhely 6800
email: emlekpont@emlekpont.hu
Tel: 06 62 530 940


Fejlesztette: CENTER.HU Kft.

Magyar English Deutsch
 

Szenti Tibor szociográfus, dokumentumfilm-készítő


Könyvek:

Egészségünkért. Hódmezővásárhely, 1991.

Mentálhigiénés könyvsorozat a nővérek továbbképzéséhez:
Empátia. Szeged - Hódmezővásárhely, 1993.

Önismeret. Szeged - Hódmezővásárhely, 1994.

A hit.

A halál. Szeged - Hódmezővásárhely, 1994.

A szeretet. Szeged - Hódmezővásárhely, 1994.

Megkapaszkodás és elszakadás. Szeged - Hódmezővásárhely, 1995.

Állat vagy ember?

A tanya. Gondolat Könyvkiadó, Budapest ,1979.

Parasztvallomások. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1985.

Vér és pezsgő. Magvető Könyvkiadó, Budapest, Tények és Tanúk sorozat, 1988.

Paráznák. Hódmezővásárhely, 1993.

Betyártörténetek. Máyer Nyomda & Könyvkiadó. Budapest, 2000.

A tetejetlen fán. Szeged, 1997. szept. 10. (Lazi Bt. Szeged.)

Jocó, szólnak a harangok! Lazi Bt. HMVhely. Hódmezővásárhely, 1998. márc. 6.

Bibó Lajos vallomásai. Lazi Bt. Hmvásárhely-Szeged, 1999.

Szampó és Mirmidó Budapest, 1999. dec. 7. (Belvárosi Könyvkiadó.)

Kalászkisasszony. Budapest, 2001. máj. 9. (Belvárosi Könyvkiadó.)

Istenhez közelítve. Szeged, 2002. Ünnepi Könyvhét. (Bába Kiadó.)

Rendhagyó lexikon. Szeged, 2004. (Lazi Bt.)


Társszerzőként megjelent, illetve szerkesztett, sajtó alá rendezett kötetek:

Dombi Kiss Imre: "Pokoljárásom." Magvető könyvkiadó, Budapest, Tények és Tanúk sorozat, 1983. (Sajtó alá rend. és tanulmányírás hozzá.)

Szenti T.-dr. Bicsérdy Gyula-dr. Facsar Imre: "Dél-alföldi marhavész a XIX. század első felében. Hódmezővásárhely, 1986.

Zsótér Gergely: "Mindszenti vőfélykönyv." Szeged, 1987. (Sajtó alá rendezte és tanulmányt írt hozzá: Szenti Tibor.)

Vajda Mária: Hol a világ közepe? Parasztvallomások a szerelemről. Forrás Könyvek.
Csorcsán Szűcs Imre: "Parasztversek." (Összegyűjtött versei.) Hódmezővásárhely, 1997. (Szerkesztete, és tanulmány írt hozzá Szenti Tibor)

Szenti Tibor-dr. Bicsérdy Gyula: Állatjelölések. HMVhely, Date Mezőgazdasági Főiskolai Kar, 1998.

Dr. Stifnerné Szenti Csilla: A Sóshalmi Olvasókör története a jegyzőkönyvek tükrében.

Tanulmányok, újságcikkek

Kiss Lajos nyomában. (Képes beszámoló Szabolcs-Szatmár megye népi műemlékeiről.) Cs. M. Hírlap. 1975. aug. 31.

Életek. Egy parasztcsalád története. Cs. M. Hírlap. 1976. jan. 27-31.

Paraszttrónus (A gondolkodószékről.) Cs. M. Hírlap. 1976.

A tanyák pusztulása. In: Nagy Gyula: Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. Békéscsaba, 1975.

Idős Gregus Máté, az úttörő. In: Nagy Gyula: Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. Békéscsaba, 1975.

Karasz Péter, a szervező. In: Nagy Gyula: Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. Békéscsaba, 1975.

Betyárvilág. Cs. M. Hírlap. 1976. ápr. 11-máj. 23.

Tallózás a hírdetőkönyvekben. Cs. M. Hírlap, 1976. nov. 9-10.

Küzdelem a vizekkel. In: Vásárhelyi Tanulmányok VIII. 1977.

Kerekólak Csongrád megyében és a vásárhelyi Pusztán. In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1976-1977/I.

A tanya. Gondolat Könyvkiadó. Budapest, 1979.

Szempontok a paraszt önéletrajz írásához. Gyűjtési útmutató. In: Honismeret, 1979. 4. sz.

A vásárhelyi tanyák adatai az 1744-1848-ból megőrzött becsüjegyzőkönyvekből. In: Vásárhelyi Tanulmányok IX. 1979.

Újabb adatok a Szabó testvérek betyárkodásáról. In: Vásárhelyi Tanulmányok IX. 1979.

A hódmezővásárhelyi betyárvilág a hódoltság után, az 1848-as forradalomig. In: Valóság, 1980. júl.

Vásárhelyi fazekastragédia. Cs. M. Hírlap, 1980. okt. 5.

A vásárhelyi szállásrendszer és tanyavilág kialakulása. Cs. M. Hírlap. 1980. okt. 25.

A vásárhelyi betyárvilág. Cs. M. Hírlap. 1980. okt. 26.

A falusi és tanyai mezőgazdasági lakosság által végzett takarítás, fertőtlenítés, állagmegóvás és hulladékkezelés. Gyűjtési útmutató. In: Honismeret. 1981. 1. sz.

A tanyás mezőváros települési rendszere a XVIII. sz. második felétől a XIX. sz. közepéig.(Hódmezővásárhelyi várostörténeti monográfia I. kötete) Mint előtanulmány, felhasználva: Rákos István: "A feudalizmus utolsó évszázada." c. fejezetében.

A hódmezővásárhelyi betyárvilág. (Hódmezővásárhelyi várostörténeti monográfia I. kötete.) Mint előtanulmány felhasználva: Rákos István: "A feudalizmus utolsó évszázada." c. fejezetében.

Vásárhelyi betyártörténetek. Cs. M. Hírlap. 1981. jan. 6-15. (Kilenc folytatásban.)

A betyár szó megjelenése Vásárhelyen. Cs. M. Hírlap. 1981. jan. 5.

Gondolatok a tanyákról és a mai tanyahelyzetről. In: Valóság. 1981. febr. 2.

Vásárhelyi parasztcsaládok történelmi emlékezete. In: Forrás. 1982. febr.

Vásárhelyi parasztok ideálja és ars poeticája"." In: Új Aurora. 1982. 3.

A rebellis" Krisztus." In: Confessio. 1983. 1.

Vásárhelyi parasztok szexuál-erkölcsi magatartása és kultúrája. In: Forrás. 1983. máj. és Látóhatár. 1983. aug.

Tanyás gazdálkodás és életmód Dél-Magyarországon. In: Agrártörténeti Szemle. 1983. 3-4. sz.

Duna 's Tisza közén lészen az szállásunk. In: Forrás. 1984. jún.

Ismeretlen katonák emlékei. In: Új Írás. 1984. 9.

Adatok a mai fiatalkorú vásárhelyi nők szexuális kultúrájáról. In: Forrás. 1985. máj.

Könyvismertetés ürügyén: gondolatok az erotikus folklórkultúráról. In: Forrás. 1986. 3.

Parasztvallomások. Gondolat Könyvkiadó. Budapest, 1985. (27 ív.)

Dombi Kiss Imre: "Pokoljárásom." Magvető Könyvkiadó. Tények és Tanúk sorozat. Budapest, 1983.
Csendőrök erőszakoskodása a sámsoni uradalomban. In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei 7. Békéscsaba. 1983. 315-326.

Újabb levéltári adatok a vásárhelyi Pusztáról. In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei 7. Békéscsaba. 1983. 279-295.

A paraszti lakáskultúra változásai. Cs. M. Hírlap. 1985. jan. 19.

A gazdálkodás és az életmód változása a vásárhelyi tanyavilágban 1945 után. In: Az agráréletmód változása. Cs. M. TIT Szervezet kiadása. Szeged, 1985. (Szerk.: Juhász Antal.)

Adatok a hódmezővásárhelyi tanyavilág népi építészetéhez. 213-243. In: Kiss Lajos Emlékkönyv. Hódmezővásárhely, 1983. (Szerk.: Dömötör J.-Tárkány Szücs E.

Dél-alföldi marhavész a XIX. század első felében.

Hódmezővásárhely, 1986. ÁTED. Állategészségügyi Főiskolai Kar kiadványa. (Szerzőtársak: dr. Bicsérdy Gyula és dr. Facsar Imre.)

Fiatalkorú terhesek egészségügyi és szociális helyzete Hódmezővásárhelyen. In: Népegészségügy 67. 1986. 2: 89-94., 3: 158-164., 4: 293-300.

Szerelmi élet a vásárhelyi gazdacsaládban. 218-240. In: Erósz a folklórban. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1987. (Szerk.: Hoppál Mihály és Szepes Erika.)

Tanyasors. In: Háttér. 1986-1987/2: 44-46.

Orosházi és vásárhelyi feudális kori becsük tanulsága. 547-561. In: Falvak, mezővárosok az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei IV. Nagykőrös, 1986. (Szerk.: Novák László és Selmeczi László.)

Középparasztságunk tükre. In: Forrás. 1987. 7: 15-27.

Vallomások az orosházi múzeumi alkotóműhelyről és megteremtőjéről. 166-168. In: Nagy Gyula: A múzeum szolgálatában. Békéscsaba, 1986.

Gondolatok a tárgyi népművészetről. In: Homokrózsa. 1987. 2:

Tanyai istállók Hódmezővásárhelyen. 109-141. In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1984-85/1. Szeged, 1986.

Adatok az orosházi tanyák gazdasági helyzetéről a XIX. század első feléből. 41-66. In: Az orosházi tanyavilág átalakulása. Orosháza, 1985. (Szerk.: Tóth Ferenc.)

Zsótér Gergely: "Mindszenti vőfélykönyv." Csongrád Megyei könyvtári füzetek 19. Szeged, 1987. (Szerk.: Gyuris György.) (A bevezető tanulmányt, összekötő szöveget, jegyzetet írtam és sajtó alá rendeztem.)

Régi bútorok, kelmék és ruhák Vásárhelyen. 1-6. In: Homokrózsa. Szeged, 1987/4. A Cs. M. Tanács Művelődési Központjának kiadványa. (Szerk.: Királyhegyi Ottilia.)

Vér és pezsgő. Magvető Könyvkiadó. Tények és Tanúk sorozat. Budapest, 1988.

Paráznák. In: Forrás. 1988. 7: 63-78.

Sírig hű fiuk, Tamás. In: Tekintet. 1988. 2: 47-62.

A vásárhelyi lakóház eszközkészletének változásai 1-2. 2: 99-132. In: Építészet az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei. Nagykőrös, 1989. (Szerk.: Selmeczi László, Novák László.)

Tüzek, kurvák, boszorkányok. In: Új Aurora. 1989. 2 (márc-ápr.): 59-67.

Paráznák. In: Délsziget. 1989. 13: 42-44.

Kézerotika. In: Napóra. 1990. 1:

Elemésztő szerelem. (Hegedűs Juliska mártélyi gazdalány naplórészlete.) In: Új Aurora. 1989. 5 (szept.-okt.): 34-42.

Novák László: A három város építészete. (Könyvismertetésem.) In: Forrás. 1990. 3: 94-96.

Vásárhely címerei. In: Juss. 1989. márc.: 32-39. (Az MDF Vásárhelyi Csoportja aláírással.)

Egy középparaszt alkotómodell I-II. (Gregus Mátéról.) In: Juss. 1990. márc.: 40-51. és 1990. jún.-júl.: 29-45.

Adatok a vásárhelyi hagyományos állattartás tárgyi ellátottságáról 1799-1902. között. 247-263. (Dr. Bicsérdy Gyula és dr. Facsar Imre társszerzőkkel.) In: DATE Tudományos Közleményei. Debrecen, 1989.

Építőáldozatok nyomai Hódmezővásárhelyen. In: Ház és Ember, V. Szentendre, 1989. 205-210.

Befalazott emlékek a hódmezővásárhelyi tanyák építményeiben. In: Ház és Ember, V. Szentendre, 1989. 211-215.

Babák. In: Hitel. 1989. júl. 26. II. évf. 15: 14-17.

Fohász. (Szociofotókkal.) In: Napóra. 1991/2: 48. (8, 31, 34, 47, 48.)

Paraszti higiénia a század elején. In: Rubicon. 1991/3: 21-23.

Betyárvilág. Délvilág. 1991. 12 részes cikksorozat fotókkal. Dec. 7.-dec. 21. között.

Mit jelentett számomra Kiss Lajos munkássága? Vásárhelyi Promenád. 1991. márc. 20.

Találkozás Erdélyi Zsuzsannával. Vásárhely és Vidéke. 1991. szept. 19.

Betyárvilág. sorozatom a Vásárhely és Vidékében. 1991.

Egy hódmezővásárhelyi tanya építésének, bővítésének és karbantartásának paraszti dokumentumai. 209-218. In: Ház és Ember, VI. Szentendre, 1990.

Kurválkodás a Dél-Alföldön levéltári büntetőperek alapján, 1723-1843 között. Genitalitás. Nagykőrös, 1992.

Kuláksors. (Dokumentumok az 1950-es évekből.) In: Napóra. 1990. 11: 32-35.

A nő szerepe a dél-alföldi betyárvilágban. 277-284. In: Néprajzi Tanulmányok Ikvai Nándor Emlékére. (II. Studia Comitatensia 24. Szerk.: Novák László.) Szentendre, 1994.

Paráznák. Vásárhely és Vidéke. 1994. jan. 11-márc. 8. (Kilenc részben, folytatásokban.)

Az Orosházáról elinduló fehérgárdista mozgalom 1948-1955. 211-230. In: Tanulmányok a kétszázötven éves Orosháza és vidéke történetéről. Orosháza, 1995. jan. 23. (Szerk.: Hévvízi Sándor és Szabó Ferenc.)

Védekezés és szülés. 431-448. In: In memóriám Sztrinkó István. Folklór és etnográfia 85. Debrecen, 1994. (Szerk.: Ujváry Zoltán.)

Eltemettük Nagy Gyulát. Cs. M. Hírlap. 1995. jan. 4.

Hódmezővásárhely 1920-ban, Trianon árnyékában. 70-73. In: Trianon Kalendárium. Budapest, 1977. (Püski Kiadó Kft. Szerk.: Kiss Dénes.)

Gondolatok egy 60 éve megjelent könyvről. In: Tekintet. 9. évf. 1966/5-6.: 224-237.

Paráznák I. 87-102. In: Orvostörténeti Közlemények. Budapest 1987. 117-120. (Vol. XXXIII.)

Paráznák II. 171-216. In: Orvostörténeti Közlemények. Budapest. 1991-1992. 133-140. (Vol. XXXVII-XXXVIII.)

Paráznák III. A bábák. 79-119. In: Orvostörténeti Közlemények. Budapest. 1994. 145-146. (Vol. XL.)

Paráznák. Hódmezővásárhely, 1994. (Válogatás a feudalizmus kori /1723-1843/ szexuális jellegű büntetőperek feldolgozásából. 18 ív terjedelmű.)

Miben laktak őseink? Cs. M. Hírlap. 1967. jún. 30.

A tanya. (Részletek.) Cs. M. Hírlap. 1973. febr.

Pusztuló paraszti emlékek. Hatvani Lenin Mgtsz lapja. 1974. nov. 16.

Tanyabontás. Cs. M. Hírlap. 1978. febr. 12.

A tanya. (Részletek.) Egészségügyi Dolgozó. 1979. júl. 2.

Levelek - Boros Áronhoz. (Kiss Lajos néprajzkutatótól.) Cs. M. Hírlap. 1981. jún. 20.

Novák László: "Mezővárosi népművészet." Forrás. 1985. aug. Könyvismertetőm.)

A tűzbe dobott gyökerek. Cs. M. Hírlap. 1983. jan. 18.-jan. 25. (Hét részben, folytatásban.)

Hagyományőrzés Hódmezővásárhelyen. MHSZ Élet. 1983. 17. szept. 1.

Egy makói néprajzos. (Portré dr. Tóth Ferenc makói múzeumigazgatóról.) Népszava. 1983. jún. 26.

Tárkány Szücs Ernő meghalt. Cs. M. Hírlap. 1984. júl. 17.

Húsárak a XIX. század elején. (Dr. Bicsérdy Gyulával szerzőtársként.) Húsipar, 1985. 4. sz.

Emlékezés. (K. Szűcs Ernőre.) Cs. M. Hírlap. 1985. dec. 17.

A tanya. (Részlet.) Pest Megyei Hírlap. 1983. júl. 30.

Levéltári dokumentumok Hódmezővásárhely mezőváros feudális kori vadászmúltjáról. (Dr. Bicsérdy Gyula szerzőtárssal.) In: Nimród Fórum. 15. p. Nimród, 1986. nov. havi száma.

Állatok orvoslása Hódmezővásárhelyen, a XIX. század közepén. Szabó Imre kovácslegény receptúrája. (Dr. Bicsérdy Gyula szerzőtárssal.) In: Magyar Állatorvosok Lapja. 1982. 37.

Csorcsán Szűcs Imre: "Parasztversek." Hódmezővásárhely, 1997. (Előszót és összekötő szövegeket írtam, továbbá szerkesztettem.)

Búcsú. (Nekrológ Csizmadia Imréről.) Cs. M. Hírlap. 1986. jún. 4.

Dinnyeversek. (Cs. Szűcs I. verseiből mutatok be.) Cs. M. Hírlap. 1986. júl. 26.

Novák László: "A három város." (Könyvismertető.) In: Forrás. 1987. nov.

»Élő« tanyák az Alföldön. Cs. M. Hírlap. 1982. júl. 22-25. (4 részes folytatás.)

Hogyan kell szeretni a gyerököt? In: Háttér. 1987. 3: 85-87.

Vásárhelyiség. In: ATED Főiskolai Híradó, Hódmezővásárhely. 1987. dec.-től több részben.

Nagy Gyula: "Életem első fele: eszmélés, erőgyűjtés, indulás." (Könyvismertetésem.) Cs. M. Hírlap. 1987. dec. 23.

Tanyasors. In: Háttér. 1986-1987/2.: 44-46.

Gregus Máté emlékezete. Cs. M. Hírlap. 1988. aug. 24.

Hajdani karácsonyok, régi szilveszterek. In: Vásárhelyi Tükör. 1989. I. évf. 31. sz. dec. 23. 4. p.

Család, nép, nemzet, ember. In: Vásárhelyi Tükör. II. évf. 5. sz. 1990. febr. 3.

Elpusztított tanyák. (Fotósorozatom.) In: Hitel. II. évf. 22. sz. 1989. nov. 1. (13, 15, 32-33.)

Kovács Dávid: "Leventesors." In: Tekintet, 1990. 4: 24-29. (Ismertetőmmel.)

Vásárhelyi vadászmúlt. (?) (Megjelent a vásárhelyi Szakszervezeti Vadásztársaság történetét feldolgozó tanulmánykötetbe. (szerzője: Katona Lajos)Kiállítások:

Hagyományos állattartás Hódmezővásárhelyen. DATE Állattenyésztési Főiskola Kar, Hódmezővásárhely, 1990. nov. 21. (Megnyitotta: Kunkovács László fotóművész.)

A vásárhelyi tanyavilág. Sóshalmi Olvasókör, Hódmezővásárhely, 1991. jan. 12. (Megnyitotta: Kenéz Sándor, az olvasókör titkára.)

Hagyományos parasztélet a vásárhelyi tanyavilágban. Szabadság Olvasókör, Hódmezővásárhely, 1991. febr. 16. (Megnyitotta: dr. Bicsérdy Gyula tszv. főiskolai tanár.)

Tanyák, emberek, sorsok a vásárhelyi Pusztán. Székkútas, Művelődési Ház, 1991. márc. 15. (Megnyitotta: dr. Dömötör János múzeumigazgató.)

Tanyai élet Hódmezővásárhelyen. DATE Állattenyésztési főiskolai Kar, Hódmezővásárhely, 1991. júl. 8. (Megnyitotta: dr. Bicsérdy Gyula a Bruck-i delegációnak.)

Parasztportrék, parasztélet Hódmezővásárhelyen. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen, 1991. okt. 8. (Megnyitotta: dr. Mucsi Imre, a DATE hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolai Kar főigazgatója.)

A tanya c. könyvemben szereplő dok. fotókból a Cseresnyés Kollégiumban állandó kiállítás nyílik 1992. nov. 11-én. (Megnyitotta:Sújtó Sándor igazgató-tanár, festőművész.)

Ez (is) Florida. Hódmezővásárhely, Hódtói Általános Iskola és Gimnázium, 1996. máj. 3. (Megnyitotta: Tanya Anderhub, a Békeszolgálat önkéntese, USA.)

Képek a vásárhelyi hagyományos tanyavilágból Hódmezővásárhely, Hódtói Általános Iskola és Gimnázium, 1999. márc. 2. (Megnyitotta: dr. Bicsérdy Gyula, a DATE hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola főigazgatója.)

Tanyai fotók Hódmezővásárhely-Kútvölgy. 1999. okt. 17.