Nézzen be az
Emlékpontba
 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Köszöntő Sajtószoba Létrehozók Linkek HÍREK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY EMLÉKPONT KIÁLLÍTÁSOK PROGRAMOK TANÓRÁK MUNKATÁRSAINK KIADVÁNYAINK AZ EMLÉKPONT PÁLYÁZATAI
Tanulmány a hódmezővásárhelyi munkásőrségről
EMLÉKPONT
f
Médiapartnerünk
Párhuzamos kémhistóriák - avagy út Vásárhelyről a hírszerzési szolgálatokig
www.szigoruantitkos.hu
Tanulmány az állambiztonsági szervek hódmezővásárhelyi működéséről
EMLÉKPONT
Andrássy u. 34
Hódmezővásárhely 6800
email: emlekpont@emlekpont.hu
Tel: 06 62 530 940


Fejlesztette: CENTER.HU Kft.

Magyar English Deutsch
 

Dr. Markó György, történész


Publikációi:

Magyar történet 1945-ig

Az elsodort város. Emlékkötet a Budapestért folytatott harcok 60. évfordulójára. (Szerk. és bev. Markó György.) Bp., 2005. Polgart, 415 o.

Háború, hadsereg, összeomlás. Magyar politika, katonapolitika a második világháborúban. (Szerk. Markó György.) Bp., 2005. Zrínyi, 224 o.

A jelszó: mozijegy. - Új Tükör, 1988. 44. szám, 18-19. o.

A pockingi katonatemető. - Magyar Nemzet, 1991. január 5-ei szám, 14. o.

Vörös János vezérezredes, vezérkari főnök visszaemlékezése 1944. október 15-ére. - Forrás, 1991. 10. szám, 53-63. o.

Bonhardt Attila - Markó György: Krleza Frigyes akadémikus. Iratok Miroslav Krleza katonai tanulmányairól. - Kortárs, 1988. 12. szám, 115-126. o.

Sajti Enikő - Markó György: Ismeretlen dokumentum az 1942 januári délvidéki razzia résztvevőinek peréről (1943. december 14 - 1944. január 14.) - Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 2. szám, 426-456. o.


Magyar történet 1945-től politikai rendőrségi- és bírósági iratok tükrében

Aranytéglák. Magyar titkos ügynökök a tokiói olimpián. - Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. (Főszerk. Halmos Ferenc.) Bp., 2004. Gesta, 158-159. o.

A Duna-gate egy belügyminisztériumi jelentés tükrében. - Kritika, 2002. 10. szám, 20-23. o.

"Az iratok megsemmisítéséhez jegyzőkönyv nem kell." Dokumentumok az állambiztonsági iratok 1989. évi megsemmisítéséről. - Kritika, 2000. 11. szám, 34-36. o.

A Kalef. A Moszkva téri galeri 1964-1965. Bp, 2005. H&T, 115 o. (Állambiztonság, ügynökök, akták 1.)

KEX-akták. Ügynökjelentések a Kex együttesről 1969-1971. - Kritika, 1999. 4. szám, 8-12. o.

Kölcsönügynök visszajár. Börtönélet 1956 után. - Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. (Főszerk. Halmos Ferenc.) Bp., 2004. Gesta, 142-143. o.

Moszkva, Bologna, Firenze, Torino. Ügynökjelentések a Madách Színház 1966. évi külföldi vendégszerepléseiről. - Kritika, 2001. 6. szám, 12-14. o.

Nagy dolog - kis per. - Kritika, 1989. 8. szám, 14-16. o.

Százéves groteszk. A politikai rendőrség fényképfelvételei Örkény Istvánról 1958-ban. - Népszabadság, 1999. szeptember 4-ei szám, 26. o.

Tokió, 1964 - olimpiai játékok, titkosszolgálati játszmák. - Kritika, 1999. 11. szám, 24-27. o.

Az ügynöki hálózat újjászervezése a budapesti országos börtönben 1956 után. - Kritika, 2000. 1. szám, 18-19. o.

A magyar honvédség története 1944-1956.

Adalékok a hadsereg felügyelőjének portréjához. (80 éve született Pálffy György.) - Honvédségi Szemle, 1989. 5. szám, 109-113. o.

Az alkalmazkodás királya. - Igaz Szó, 1987. 10. szám, 6-7. o.

Csapatújságok 1945 tavaszán. - Néphadsereg, 1985. 17. szám, 11. o.

Egyszemélyes harckocsi. - Technika, 1984. 2. szám, 24. o.

For a New and Free Life. (Az új és szabad életért.) - Hungarian Digest, 1985. 3. szám, 31-33. o.

A hadműveleti területre elvonult 6. hadosztály válogatott dokumentumai 1945. - Hadtörténelmi Közlemények, 1978. 4. szám, 563-588. o.

A hadsereg felügyelője. Nyolcvan éve született Pálffy György. - Népszabadság, 1989. szeptember 18-ai szám, 7. o.

Hadseregszervezési elképzelések 1944 december - 1945 március. - A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új hadsereg megszervezésére 1945-ben. (Kiad. a) HVK Tudományos Munkaszervezési Osztály, 1993. 53-61. o.

Hol kell ledobni a bombát? Korabeli magyar jelentés egy 1954-ben, atombomba alkalmazásával megtartott szovjet hadgyakorlatról. - Kritika, 1996. 9. szám, 38-40. o.

A honvédségtől a néphadseregig (1944-1956.) - Magyarország a XX. században. I. kötet. (Főszerk. Kollega Tarsoly István.) Szekszárd, 1996, Babits, 399-414. o.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány hadseregének Szabolcs vármegyében megalakult gyalogzászlóaljai. (1945. február - 1945. május.) - Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 4. szám, 622-634. o.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja. 1944 december 21 - 1945 november 29. (Főszerk. Vida István. ... írták ... Markó György ...) Bp., 1994. Magyar Országgyűlés, 599 o.

A katonai tanintézetek a HM kollégiuma előtt - 1952-ben. - Magyar Honvéd Magazin, 1997. január 17-ei szám, 21-22. o.

Kormányalakítási tárgyalások Moszkvában és Debrecenben. Részletek Vörös János vezérezredes naplójából. 1944. december 5 - december 28. - Mozgó Világ, 1987. 5. szám, 27-32. o.

A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Kislexikon. Főszerk. Liptai Ervin. (A cikkeket írták: ... Markó György ...) Bp., 1987. Kossuth, 373 o.

A magyar állam szervei 1944-1950. Főszerk. Vörös Károly. (Szerzők: ... Markó György ...) Első - második kötet. Bp., 1985. Közgazdasági és Jogi, 857 o.
A magyar állam szervei 1950-1970. Főszerk. Boreczky Beatrix. (Szerzők: ... Markó György ...) Bp., 1993. Magyar Országos Levéltár, 657 o.

A miniszter árnyékában. - Új Tükör, 1988. 13. szám, 18-19. o.

Munkaszolgálat 1950-1956 között. - Munkaszolgálat, polgári szolgálat, kényszer és önkéntesség. Bp., 1993. Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja, 26-32. o.

Munkaszolgálat, 1950-1956. - Magyar Honvéd, 1992. június 26-ai szám, 42-43. o.

Szabolcs-Szatmár megye a népi demokratikus forradalom kibontakozásának időszakában 1944-1948. Válogatott dokumentumok Szabolcs-Szatmár megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből. (Szerk. Botár József. A kötet munkatársai: ... Markó György ...) Nyíregyháza, 1985. MSZMP Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottsága, 535 o.

A "Vasútépítők" című csapatújság ismertetése. - Hadtörténelmi Közlemények, 1975. 3. szám, 553-566. o.

A vezérkari főnök. Nyolcvan éve született Sólyom László. - Népszabadság, 1988. december 17-ei szám, 6. o.

Vezérkari jelentés a pokolból. - Népszabadság, 1996. augusztus 3-ai szám, 22. o.

Vörös János vezérezredes, vezérkari főnök visszaemlékezése moszkvai tárgyalásairól. (1944. november 7.- december 7.) - Forrás, 1992. 7. szám, 76-92. o.

Gellért Tibor - Markó György: Dokumentumok a nevelőtiszti intézmény kialakulásáról és fejlődéséről. - Hadtörténelmi Közlemények, 1975. 1. szám, 154-186. o.


Az 1956-os forradalom és szabadságharc

A Debreceni Katonai Bíróság statáriális ítéletei. 1956 december - 1957 október. - Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1996. 4. szám, 537-547. o.

Egy interjú elé. Egy katonatiszt portréjához. - Kritika, 1989. 7. szám, 27-28. o.

A katonai bíróságok statáriális ítéletei 1956 december - 1957 október között. - Hadtörténelmi Közlemények, 1996. 3. szám, 115-130. o.

A katonai bíróságok statáriális ítéletei 1956 december - 1957 október között. - Restauráció vagy kiigazítás. Szerk. Huszár Tibor és Szabó János. Bp., 1999. Zrínyi, 319-326. o.

Néphadsereg tér, 1956. október 24. - Beszélő, 1993. március 27-ei szám, 20-21. o.


Repüléstörténeti tanulmányok, cikkek

A "Csíz"-zel kezdődött. - Tarsoly. Bp., 1988-89. Hadtörténeti Múzeum, 43-45. o.

Egy elfeledett futárrepülőgép: az R-18 Kánya. - Technika, 1984. 3. szám, 25. o.

Egy volt "kém"-repülőgép MALÉV színekben. - MALÉV Repülés- és Üzemtörténeti Kör, X. konferencia, 1985. 1-6. o.

Felségjelvények. - Repülés, 1986. 2. szám, 9. o.

Fürkészút vagy bolyongás a ködben? Egy amerikai "kémrepülőgép" elő- és utóélete. - Népszabadság, 1993. április 15-ei szám, 9. o.

Hepper Antal repülőhalála. - Magyar Szárnyak (Oshawa), 1987. 106-107. o.

Két tiszt átrepült ... - Repülés, 1987. 3. szám, 12-13. o.

Koncepciós perek a honvéd légierő tisztjei ellen. I. Dákay Emil. - MALÉV Repülés- és Üzemtörténeti Kör, XV. konferencia, 1990. 129-132. o.

Koncepciós perek a honvéd légierő tisztjei ellen. II. Tuba István. - Magyar Repüléstörténeti Társaság, Repüléstörténeti konferencia, 1993. 141-144. o.

Koncepciós perek a honvéd légierő tisztjei ellen. III. Hüvös Sándor. - Magyar Repüléstörténeti Társaság, Repüléstörténeti konferencia, 1994. 183-185. o.

Koncepciós perek a légierő tisztjei ellen. - Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában 1945-1958. Szerk. Okváth Imre. Bp., 2001. Történeti Hivatal, 163-172. o.

A magyar katonai repülőgépek felségjelvényei és megkülönböztető jelzései. 1948-1951. - Hadtörténelmi Közlemények, 1987. 1. szám, 61-72. o.

A magyar légierő csehszlovákiai repülőgép-beszerzései 1948-1950. - Haditechnika, 1984. 4. szám, 25-29. o.

A Magyar Légierő csehszlovákiai repülőgép beszerzései 1948-1950. - MALÉV Repülés- és Üzemtörténeti Kör, VIII. konferencia, 1983. 9/I. 1-13. o.

A magyar légierő 1948-ban rendszeresített felségjelvénye és lajstromjelei. - Repülés, 1984. 7. szám, 15. o.

A Magyar Néphadsereg kísérleti repülőgépei 1948-1950. - Haditechnika, 1985. 2. szám, 27-29. o.

A Magyar Néphadsereg kísérleti repülőgépei 1948-1950. - Repülés, 1985. 1. szám, 7. o.; 2. szám, 7-8. o.; 4. szám, 7. o.

A Magyar Néphadsereg légierejének első szovjet repülőgépei. - Haditechnika, 1983. 2. szám, 32-34. o.

A Magyar Néphadsereg légierejének első szovjet repülőgépei. - MALÉV Repülés- és Üzemtörténeti Kör, VIII. konferencia, 1983. 9/II. 1-6. o.

A Magyar Néphadsereg légierejének felségjelvényei és megkülönböztető jelzései 1948-1951. - MALÉV Repülés- és Üzemtörténeti Kör, IX. konferencia, 1984. 1-21. o.

Még egyszer az UT-2-ről. - MALÉV Repülés- és Üzemtörténeti Kör, IVX. konferencia, 1989. 16/1-9. o.

SG-2. Kísérleti sport- és iskolarepülőgép. - Aero História, 1988. december, 7-9. o.

Tóth Zoltán repülőhalála 1950-ben. - Magyar Szárnyak (Oshawa), 1991. 218-219. o.


Hozzászólások, viták

Dr. Berki Mihály vezérőrnagy levéltári kutatásai - Beszélő, 1990. szeptember 8-ai szám, 31. o.

A Demszky-dokumentumok és az ÉS állandó rovata. - Élet és Irodalom, 1999. november 26-ai szám, 2. o.

Dr. Drégely Béla csendőr százados - Almásy Tibor segítője. - Magyar Nemzet, 1990. február 27-ei szám, 6. o.

Egy levéltáros félénk ellenvetései. - Élet és Irodalom, 1989. január 20-ai szám, 2. o.

Jogom volt kiadni az iratokat. - Magyar Hírlap, 2002. május 25-ei szám, 10. o.

Kiss János és az 1. honvéd gyalogezred. - Magyarország, 1974. 52. szám, 31. o.

Köszönet a bizalomért, de … - Élet és Irodalom, 2002. július 5-ei szám, 2. o.

Legendák Asbóth Oszkár körül. - Magyar Nemzet, 1983. október 6-ai szám, 8. o.

A magyar Redl. - Magyarország, 1984. 41. szám, 31. o.

Nem a Hadtörténelmi Levéltár az elmarasztalt közgyűjtemény. - Kritika, 1997. 5. szám, 47. o.

Pálffy György és utódai a Katpol élén. - Élet és Irodalom, 1987. november 20-ai szám, 2. o.

A ráérő politikus felelőssége. - Népszava, 1997. december 9-ei szám, ?. o.

A tanácsadó szájába adott szavak. - Élet és Irodalom, 1989. január 6-ai szám, 2. o.

Tömeggyilkosság Foktőn 1938-ban. - Magyarország, 1983. 46. szám, 31. o.

Az újvidéki tisztek. - Magyarország, 1984. 29. szám, 31. o.

Válaszféle Kőszegék ferdítéseire. - Élet és Irodalom, 1998. szeptember 4-ei szám, 5. o.Számítástechnikai cikkek

Adatátvitel a tv computer és a Primo között. - Ötlet, 1987. 31. szám (Bit-Let 46.), 24-25. o.

Autópálya. - Technika, 1986. 6. szám, 16. o.

FORMA I. - Mikroszámítógép Magazin, 1985. 2. szám, 38. o.

Játékprogramok. Macska-egér verseny. Kiskutya. - Technika, 1985. 8. szám, 18. o.

Karaktertervezés Primón. - Technika, 1986. 7. szám, 14. o.

Légiharc Primóval. - Technika, 1985. 9. szám, 20. o.

Levéltári segédlet készítése a Hadtörténelmi Levéltárban számítástechnikai eszközök alkalmazásával. - Levéltári Szemle, 1988. 1. szám, 50-55. o.

Süni. - Technika, 1986. 8. szám, 17. o.


Szakmai, közéleti tevékenység

Állambiztonsági iratok a Történeti Hivatalban. A nyilvános működés első hónapjának tapasztalatai. - Az egykori állambiztonsági szervek és azok iratai Németországban és Magyarországon. Bp., 1998. 1956-os Intézet, 31-38. o.

"Csiszolás során törölve." A múlt feldolgozása a Történeti Hivatal intézményi keretei között. - Tudományos konferencia A kommunizmus fekete könyvéről a XX. Század Intézet szervezésében. Bp., 2000. XX. Század Intézet, 96-105. o.

Beszámoló a Történeti Hivatal 1999. évi tevékenységéről. Bp, 2000. Történeti Hivatal, 48 o.

Beszámoló a Történeti Hivatal 2000. évi tevékenységéről. Bp, 2001. Történeti Hivatal, 36 o.

Beszámoló a Történeti Hivatal 2001. évi tevékenységéről. Bp, 2002. Történeti Hivatal, 36 o.

Beszámoló a Történeti Hivatal 2002-2003. évi tevékenységéről. Bp, 2003. Történeti Hivatal, 23 o.

Markó György elnök beszámolója a Történeti Hivatal 1997-1998. évi tevékenységéről az Országgyűlés számára. (Bp, 1999. Történeti Hivatal), 36 o.

Hadtörténelmi Levéltár. - Magyarország levéltárai. Szerk. Blazovich László, Müller Veronika.Bp. - Szeged, 1996. Magyar Levéltárosok Egyesülete, 85-86. o.

A Hadtörténelmi Levéltár helye és szerepe a magyar levéltári rendszerben. - Új Honvédségi Szemle, 1997. 1. szám, 134-138. o.

A Horvát Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése. - Dubrovnik, 1996. október 2-5. - Pallium, 21. sz., 37-38. o.

Legal Regulation of the Hungarian Archives, Place und Role of the War History Archives in the Hungarian Archival System. - Facing the 21st century - aproaching the challenges in the military archival field. Bucharest, 1997. Machiavelli, 103-116. o.

Nemzetközi katonai levéltári szimpózium. Bukarest, 1996. szeptember 5-8. - Hadtörténelmi Közlemények, 1996. 4. szám, 158-159. o.

A Magyar Levéltárosok Egyesületének tájékoztatója. (Szerk. Markó György.) 21. sz., Bp., 1996. 40 o.

A Magyar Levéltárosok Egyesületének tájékoztatója. (Szerk. Markó György.) 22. sz., Bp., 1997. 16 o.

A Történeti Hivatal 1997-1998. évi tevékenységéről. - A Történeti Hivatal évkönyve 1999. (Trezor 1.) Bp., 1999. Történeti Hivatal, 11-26. o.

A Történeti Hivatal 1999-2000. évi tevékenységéről. - A Történeti Hivatal évkönyve 2000-2001. (Trezor 2.) Bp., 2002. Történeti Hivatal, 11-24. o.

Der Umgang mit den in das Historische Amt gelangten Akten und ihre Bearbeitung. Eine Resüme. - Lustration, Aktenöffnung, demokratischer Umbruch in Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Münster, 1999. LIT Verlag, 177-186.


Könyvismertetés

1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. (Szerk.) Á. Varga László. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 19. Salgótarján, 1996. Nógrád Megyei Levéltár. Ism. Markó György. - Hadtörténelmi Közlemények, 1997. 2 szám, 407-408. o.

Az őrsparancsnok alól is kilőtték a motorkerékpárt. Rendőrségi napi jelentések 1956. október 23. - december 12. Első kötet. Összeáll. és bev. Kajári Erzsébet. Bp., 1996. Belügyminisztérium, 571 o. - Élet és Irodalom, 1997. január 31-ei szám, 12. o.